Om forfatteren

Jeg har arbejdet med kirkeskat i de sidste 8 år, siden afmeldkirkeskat.dk så dagens lys. Jeg har hjulpet mere end 20.000 mennesker med deres kirkeskat, og løst over 15.000 kundehenvendelser omkring kirkeskat. Jeg ved en del om emnet, og interesserer mig bare generelt for religion og folkekirken.
Pin  

Her hos afmeldkirkeskat.dk ser vi meget ofte (flere gange ugenligt) henvendelser fra frustrerede borgere, der pludselig finder ud af, at de uretmæssigt har betalt kirkeskat i adskillige år, og helt uden at være medlem af folkekirken.

I denne artikel kan du læse om reglerne der gælder på området – du er ikke den eneste!

Der er nogen forskellige aspekter i de her sager, og fælles for dem er, at det ikke er kirken man skal henvende sig til, men SKAT. Overordnet set, skal du være i stand til at dokumentere din medlemsstatus, og at du er blevet opkrævet uretmæssigt.

Hvis du har dokumentationen på plads, kan du ytre ønske hos SKAT om at genoptage dine skatteopgørelser for de pågældende år. Og herefter kan du få refunderet pengene, som du har betalt for meget.

Overordnet set, er der 3 mulige scenarier, og uanset scenarie, skal du rette henvendelse til SKAT på 72 22 18 18:

  1. Du har betalt kirkeskat på trods af, du aldrig har været medlem af folkekirken. SKAT har lavet en fejl.

Den generelle antagelse, når man har betalt uretmæssig kirkeskat, er, at fejlen ligger hos SKAT. Dette antages via udelukkelsesmetoden, hvis scenarie 2 og 3 ikke kan bevises. I dette tilfælde vil SKAT refundere op til 10 års kirkeskat med tilbagevirkende kraft.

Derudover har SKAT fastsat en 6 måneders frist, der betyder, at du skal rette henvendelse til SKAT senest 6 måneder efter du blev opmærksom på fejlen. Hvis SKAT med overvejende sandsynlighed vurderer, at du burde have kendt til fejlen på et tidligere tidspunkt uden at rette henvendelse, hæfter SKAT kun for 3 års kirkeskat bagudrettet (jf. regler omkring forældelsesfrister og skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.)

Der gælder specielle regler, hvis det drejer sig om refundering af kirkeskat der ligger før 2011 og 2005, som var to år, hvor SKAT ændrede reglerne. Hvis dit krav er meget gammelt, er der desværre ringe mulighed for at få det igen, men vi vil stadig opfordre til at kontakte SKAT.

Ret henvendelse til SKAT på 72 22 18 18, hvis du hører under dette scenarie

  1. Du har betalt kirkeskat på trods af, du aldrig har været medlem af folkekirken. Folkekirken har lavet en fejl.

Ofte ligger det mange år tilbage, når man opdager, at der er opstået en fejl i en skatteopgørelse vedr. kirkeskat. Derfor kan det også være meget omstændigt at fremskaffe det rette bevismateriale, der kan vurdere, om fejlen ligger hos folkekirken, eller om den ligger hos SKAT.

Dette er også grunden til, at man har taget stilling og vurderer, at hvis ikke andet kan bevises, ligger fejlen hos SKAT.

I det tilfælde, at fejlen ligger hos folkekirken, kan du kun få tilbagebetalt 3 års kirkeskat.

Ret henvendelse til SKAT på 72 22 18 18, og find ud af hvilket scenarie du vurderes at høre under.

  1. Du har meldt dig ud af folkekirken, men betaler stadig kirkeskat på trods.

Dette er desværre et tilfælde, som vi alt for ofte ser. En borger har meldt sig ud, men folkekirken har registreret udmeldelsen forkert. Udmeldelserne registreres via en meget manuel process, så vi vil altid opfordre til, at man holder øje med både sin medlemsstatus på CPR-registeret, samt sin års opgørelse.

Hvis du aktivt har meldt dig ud af folkekirken, men stadig betaler kirkeskat som følge af en fejl hos kirken, antager SKAT, at du kendte til udmeldelsen på tidspunktet for din udmeldelse.

Den i ”scenarie 1” omtalte forældelsesfrist på 6 måneder træder altså ind, hvorfor du kun kan få refunderet kirkeskat 3 år tilbage og højst til og med din dato for udmeldelse.

Referencer

  • http://skat.dk/skat.aspx?oid=1901300
Andre artikler, du måske synes om

Folkekirken og hemmelig adresse
By Betina H. Larsen / April 5, 2022

Folkekirken og hemmelig adresse

Mange danskere ønsker hemmelig adresse og, at CPR registeret ikke videregiver personlige oplysninger til tredjepart. Adskillige danskere ansøger derfor om...

Read More
Er jeg medlem af folkekirken?
By Betina H. Larsen / January 25, 2022

Er jeg medlem af folkekirken?

Du læser nok dette indlæg, hvis du ikke kender din status på dit medlemsskab af den danske folkekirke. Og med...

Read More
Her er konsekvenserne for dine børn, hvis du melder dig ud af folkekirken
By Betina H. Larsen / January 19, 2021

Her er konsekvenserne for dine børn, hvis du melder dig ud af folkekirken

Så du påtænker at melde dig ud af folkekirken, men er usikker på konsekvenserne for dig og/eller dine børn? Først...

Read More